Projektujeme

VYKUROVACIE SYSTÉMY

Projektujeme

ZDROJE TEPLA A CHLADU

Projektujeme

SYSTÉMOM BIM

REFERENCIE

2021
 • Detský domov, Martin: Rekonštrukcia plynovej kotolne (2x300kW)
 • VETECH, Martin: Rekonštrukcia plynovej kotolne (3x92kW), rekonštrukcia hlavných rozvodov, rekonštrukcia vykurovania dielní
 • PRIMA-ZDROJ, Martin: Štúdia využitia biomasy a tepelných čerpadiel na vykurovanie areálu (1850kW)
 • Autoservis Banská Bystrica: Priemyselné podlahové vykurovanie a zdroje tepla s plynovými kotolňami (24+2x50kW) a solárnym systémom
 • Nemocnica – Pavilón „C“, Liptovský Mikuláš: Vykurovanie, pripojenie VZT a zdroj tepla s teplovodnou OST (250kW)
 • GEBRÜDER WEISS, 2. etapa, ph.1, Senec: Vykurovanie a zdroj tepla s plynovou kotolňou (1150kW)
2019
 • Bytové domy, Cukrová, Trnava: Vykurovanie a zdroje tepla – plynové kotolne v komplexe 13. bytových domov (spolu 98 b. j.)
 • Liečebné kúpele Turčianske Teplice: Využitie tepla z odpadovej geotermálnej vody tepelnými čerpadlami voda/voda (45+45+220kW) a ich implementácia do jednotlivých častí vykurovacej a distribučnej sústavy
2018
 • BD „Jeruzalemská“, Trnava: Vykurovanie a chladenie, ohrev pitnej vody, Zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (2x15kW, vnútorná inštalácia) a elektrokotlom (12kW) 
 • Autoservis + STK, GaT, Martin: Vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev bazénovej vody a ohrev pitnej vody, zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami voda/voda (2x137kW), BIM-projekt
 • Administratívna budova, Žilina: Vykurovanie a zdroj tepla s plynovým kondenzačným kotlom (75kW) a plynovou kogeneračnou jednotkou (VYK/EL = 30/15kW)
2017
 • Národný futbalový štadión, Bratislava: Vykurovanie a rozvody chladu, celý objekt, BIM-projekt
 • Národný futbalový štadión, Bratislava: Zdroje tepla a chladu, primárne rozvody, BIM-projekt
 • JAGUAR-LAND ROVER, Lakovňa, Nitra: Vykurovanie a chladenie, bez zdroja tepla a chladu, BIM-projekt
 • Kúpalisko BARINY, Zvolen: Ohrev bazénových vôd letného kúpaliska s potenciálnym pripojením krytej plavárne, tepelné čerpadlá vzduch/voda (2x430kW)
2016
 • VOLZ FILTERS, Logistická hala, Martin: Zdroj tepla s horúcovodnou OST (1000+90kW) pre vykurovanie, VZT a ohrev pitnej vody, návrh vykurovacieho a distribučného systému, BIM-projekt
 • AST ODENWALD, Považská Bystrica: Rekonštrukcia plynovej kotolne (2x150kW)
 • UNIPHARMA, Administratívno-prevádzkový objekt, Bojnice: Vykurovanie, chladenie, zdroj tepla a chladu s tepelným čerpadlom vzduch/voda (100kW, vnútorná inštalácia) a elektrokotlami (24+60kW)
 • Polyfunkčný objekt, Senec: Vykurovanie a zdroj tepla – pripojenie na CZT cez regulačný uzol
2015
 • Hornonitrianske bane, Prievidza/Nováky: Zväčšenie využitia tepelnoenergetického potenciálu banskej vody, geotermálnej vody a banských vetrov pre rozšírenie skleníkového hospodárstva, s využitím  tepelných čerpadiel voda/voda (2x1243kW, 1x1159kW + suché chladiče)
 • ZŠ + Telocvičňa, Belá/Martin: Nová kotolňa na spaľovanie drevných peliet (2x80kW) vrátane skladu peliet s pružinovým miešadlom, Vykurovanie objektov „Hospodársky objekt“ a „Telocvičňa“
 • City Residence, Trnava: Zdroj tepla s plynovou kotolňou (400kW) pre vykurovanie, VZT a ohrev pitnej vody, návrh vykurovacieho a distribučného systému
 • OC GALÉRIA, Lučenec: Zdroj tepla – plynová kotolňa (1700kW)
2014
 • Bytový dom „P. Horova“, BA-Devínska Nová Ves: Zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (4x16kW, vnútorná inštalácia) v zmysle požiadaviek revitalizačného programu EU-GUGLE (rekonštrukcia ocenená cenou „Stavba roka“)
 • Tenisová akadémia EMPIRE, Trnava: Zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami voda/voda (TEP/CHL = 2x307/221kW) a plynovým kotlom (125kW) pre vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev bazénových vôd a ohrev pitnej vody (ocenenie cenou SSTP za zrealizovanú stavbu roka)
 • EMBRACO, Spišská Nová Ves: Zmena zdrojov chladu na vodou chladené chillery (2x212kW) a suché chladiče 
 • Hotel Partizán, Tále, prestavba „zamestnaneckej bytovky“ na hotelové ubytovanie: Zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami voda/voda (27kW), vzduch/voda (29kW) a elektrokotlom (60kW) pre vykurovanie, chladenie, VZT a ohrev pitnej vody, s využitím odpadného tepla z práčovne (odpadová voda z práčiek) a zo sušičiek a mangľovne (odpadový vzduch)
 • HBM-PHARMA, Martin: Návrh nového zdroja chladu (náhrada starého chillera) – vzduchom chladený chiller (1060kW) a jeho pripojenie do exist. sústavy
 • Bytový dom OLIVER, Vrútky: Vykurovanie, chladenie, zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (2x29kW) a plynovými kotlami (60+95kW)
2013
 • COOP Jednota BB-Podlavice: Doplnenie tepelných čerpadiel vzduch/voda (2x16kW) k plynovému kotlu (45kW) pre vykurovanie a VZT
 • City Arena Trnava: Zdroje tepla a chladu s horúcovodnými OST (1600+1500kW), tepelnými čerpadlami vzduch/voda (184kW), voda/voda (2x473kW, 2x100kW, 3x339kW), plynovými kotlami (2x120kW, 2x95kW) a vzduchom chladenými chillermi resp. tepelnými čerpadlami vzduch/voda (348kW), čerpacie a vsakovacie studne + primárne rozvody podzemnej vody
 • Retail Park Nitra – Mlynárce: Vykurovanie, chladenie a zdroj tepla a chladu s tepelným čerpadlom vzduch/voda (TEP/CHL=150/175kW) a plynovým kondenzačným kotlom (150kW)
 • Rybia farma a skleníkové hospodárstvo Handlová: Využitie energetickej kapacity banskej vody tepelnými čerpadlami voda/voda (TEP/CHL = 2x150/2x102kW + 2x980/2x745kW) pre vykurovanie, chladenie a pre technologické účely
 • Tálska Bašta, Tále: vykurovanie, chladenie a zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami voda/voda (78kW)
2012
 • Dom smútku, Martin: Rekonštrukcia vykurovania a zdroja tepla
 • OC FORUM, Poprad: Vykurovanie a zdroj tepla s plynovou kotolňou (3x1000kW)
 • Bytový dom „Zvolenská“, Martin (72 b. j.): Rekonštrukcia rozvodov vykurovania, studenej vody a teplej vody, vyregulovanie vykurovania a cirkulácie teplej vody
 • ELBA Kremnica, decentralizácia prípravy teplej vody: Návrh solárnych systémov pre prevádzky „Lisovňa“, „Zlieváreň“, „Kuchyňa“ a „Nástrojáreň a dielne“
 • IMPA Dolný Kubín: Úprava koncepcie zdrojov tepla (elektrokotle 30+24+24kW), doplnenie tepelných čerpadiel vzduch/voda (2x27kW)
 • Kúpele Lúčky:  Využitie odpadovej geotermálnej vody tepelnými čerpadlami voda/voda (2x59kW) na ohrev pitnej vody
2011
 • Bytový dom „Modrý dom“, Zvolen: Nový zdroj tepla s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (3x27kW) na streche objektu + strešná plynová kotolňa (2x45kW) pre vykurovanie a ohrev pitnej vody
 • Bytový dom Banská Bystrica (20 b. j.): Modernizácia zdroja tepla - doplnenie tepelných čerpadiel vzduch/voda (vnútorná inštalácia, 3x14kW) k existujúcej horúcovodnej OST (125kW), pre vykurovanie a ohrev pitnej vody
 • Digital Park III, Bratislava: Studne, primárne rozvody a strojovňa filtrácie ako primárny zdroj tepla pre tepelné čerpadlá voda/voda, 67l/s
 • Hotel DEVÍN, Bratislava: Zdroj tepla s plynovými kotlami (2x570kW) – pripojenie na existujúcu vykurovaciu sústavu
 • Hotel BARBORA, Vyšná Boca: Rekonštrukcia tepelného hospodárstva – nová kotolňa na spaľovanie drevných peliet (100+150kW) s pripojením na existujúcu distribučnú sústavu tepla
 • Školiace a rekreačné zariadenie, Turie: Vykurovanie, chladenie, zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (2x33kW) a elektrokotlami (30+36kW) pre vykurovanie, VZT, chladenie a ohrev pitnej vody
2010
 • Kúpalisko Podbrezová: štúdia využitia tepelných čerpadiel
 • Hotel Bystrá, Tále: Zdroj tepla s tepelnými čerpadlami voda/voda (385kW) pre vykurovanie, VZT a ohrev pitnej vody 
 • NKP – kaštieľ Tomášov, obnova a adaptácia pre účely hotela: Zdroj tepla a chladu s tepelnými čerpadlami voda/voda (405kW) pre vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev bazéna a ohrev pitnej vody
 • Ortoprotetika Martin: Vykurovanie, chladenie, zdroj tepla a chladu s tepelným čerpadlom voda/voda (36kW) a elektrokotlom (30kW) pre vykurovanie, VZT, chladenie a ohrev pitnej vody
 • ZŠ-Gorkého, Martin: Horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (100kW) + horúcovodná prípojka (cca 85m)
 • Hotel Partizán Tále - dostavba SPA, kongres a wellness centra: Doplnenie zdroja tepla – tepelného čerpadla vzduch/voda (400kW) pre vykurovanie, VZT, chladenie, ohrev bazénov, ohrev pitnej vody, prepojenia s existujúcimi sústavami
 • Penzión Kordíky: Bivalentný zdroj tepla s tepelným čerpadlom vzduch/voda (55kW) a elektrokotlami (2x24kW) pre vykurovanie, VZT, ohrev bazéna a ohrev pitnej vody
2009
 • Hotel EMPIRE, Trnava – nadstavba: Vykurovanie a chladenie ubytovacích priestorov a kongresovej sály, doplnenie zdroja tepla o ďalšie tepelné čerpadlo voda/voda (~100kW)
 • Apartmánový dom, Tále: Zdroj tepla/chladu s tepelnými čerpadlami vzduch/voda (3x48kW) a doplnkovými elektrokotlami, pre vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev pitnej vody.
 • Zochova chata, Modra: Zdroj tepla/chladu pre vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev pitnej a bazénovej vody, kotolňa s technológiou HERZ na spaľovanie biomasy (500kW) a tepelnými čerpadlami vzduch/voda pre vykurovanie a chladenie
2008
 • Zdravotnícke ambulantné zariadenie a bytové jednotky, Martin: vykurovanie objektu teplovodným podlahovým vykurovaním, zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody je tvorený kombináciou tepelného čerpadla voda/voda a záložného plynového atmosférického liatinového kotla.
 • Hotel „EMPIRE“, Trnava: Upravenie a doplnenie zapojenia primárnej strany existujúcich tepelných čerpadiel LENOX (140+170kW), voda/voda.
 • Letné kúpalisko „DÚHA“, Partizánske: Ohrev bazénovej vody v plaveckom a sedacom bazéne tepelným čerpadlom voda/voda (~440kW).
 • Penzión HRADNÁ STRÁŽ, Topoľčianky: Kompletný návrh distribučných systémov vykurovania a chladenia objektu (fan-coily, podlahové vykurovania, stropné vykurovanie/chladenie) s použitím kaskády tepelných čerpadiel vzduch/voda a zem/voda ako zdroja tepla a chladu.
 • Hotel STAVBÁR, Štrba: Vykurovací systém s vykurovacími telesami a podlahovým vykurovaním, samostatné meranie spotreby tepla v jednotlivých apartmánoch.
 • VIENA International, Martin: Vykurovanie vstavkov výrobnej haly, 2 plynové kotolne
 • Priemyselný areál MONEDA, Turčianske Teplice: Vykurovanie výrobnej haly teplovzdušným systémom, vykurovanie vstavkov a AB vykurovacími telesami a podlahovým vykurovaním, kotolňa s technológiou na spaľovanie biomasy.
 • Bytové domy 18 BJ + 32 BJ + 40 BJ, Martin: Vykurovanie vykurovacími telesami, pomerové meranie vykurovacích nákladov, pripojenie na kompaktné horúcovodné odovzdávacie stanice tepla (~100kW).
2007
 • Budova ev. a .v. Farského úradu, Vrútky: Doplnenie zdroja tepla - existujúceho plynového kotla o tepelné čerpadlo pre vykurovanie a ohrev pitnej vody. Pôvodne navrhované tepelné čerpadlo voda/voda neskôr zmenou projektu nahradené tepelným čerpadlom vzduch/voda, bivalentná prevádzka.
 • Zimný štadión, Trnava: Návrh chladenia chladiacej vody čpavkových kompresorov pomocou dvojice tepelných čerpadiel voda/voda s využitím získaného tepla pre vykurovanie priľahlých vykurovaných priestorov pripojením na existujúci vykurovací systém.
 • Hotel PARTIZÁN, Tále: Tepelné čerpadlá vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody (3x48kW)
 • Domov seniorov, Rohovce: Tepelné čerpadlá voda/voda pre vykurovanie, chladenie, VZT, ohrev pitnej vody, samostatné strojovne v jednotlivých objektoch.
 • Hotel BYSTRÁ, Tále: Vykurovanie, chladenie, pripojenie bazénových technológií, VZT a ohrevu pitnej vody, tepelné čerpadlá voda/voda (3x170kW)
 • Hotel TERMÁL, Vyhne: Tepelné čerpadlo termálna voda/voda (1x100kW) a plynový kotol (1x65kW).
2006
 • Základná škola s materskou školou, Kalná nad Hronom: Kompletný návrh výroby a distribúcie tepla s použitím tepelných čerpadiel voda/voda v dvoch samostatných strojovniach, s pripojením na existujúce systémy v materskej škole (plynová kotolňa) a telocvični (solárny systém pre ohrev pitnej vody).
 • Hotel BONBON, Bratislava: Tepelné čerpadlá voda/voda pre vykurovanie, VZT, ohrev pitnej a bazénovej vody (3x120kW)
 • SONY, Nitra: Plynová kotolňa (13,6MW).
2005
 • Plynová kotolňa K6, Stropkov: Kompletný návrh novej plynovej kotolne (2600kW) s kombináciou pretlakových kondenzačných a nízkoteplotného kotla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody a návrh predizolovaných zemných rozvodov pre rozvod tepla a teplej vody s pripojením na existujúce rozvody mestskej časti.
2004
 • Hotel PARTIZÁN, Tále: Tepelné čerpadlo voda/voda pre ohrev pitnej a bazénovej vody (~120kW)
 • Plnička minerálnych vôd: Vykurovací systém s vykurovacími telesami, kotolňa s technológiou na spaľovanie biomasy pre vykurovanie, VZT a ohrev pitnej vody.
2003
 • NKP Hrad Nitra, Nitra: Kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému, plynová kotolňa.
2002
 • Rímsko-katolícky farský úrad a kostol, Martin-Sever: Vykurovanie podlahovým vykurovaním, horúcovodná OST).

BIM projektovanie

3D model vykurovania, chladenia a zdrojov tepla a chladu

Oprávnenia a ocenenia

Autorizačné oprávnenia, ocenené projekty a stavby

Referencie

Výber nami realizovaných najdôležitejších TZB projektov
Image

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás ohľadne Vášho projektu a my Vám radi poradíme a naprojektujeme vykurovavací systém, zdroj tepla alebo chladu či hydraulické vyregulovanie systému.